Aanmelden

Hierbij informeren we je over een aantal zaken die voor onze leden van belang zijn. Aangezien sommige informatie aan verandering onderhevig is, verwijzen wij voor alle actuele gegevens naar onze website www.ascgymendance.nl. Je vindt daar onder andere het actuele lesrooster, de contributie en adressen. Like onze facebookpagina om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes en informatie. Klik hier om op onze Facebookpagina te komen.

Doelstelling

ASC Gym & Dance is een vereniging die als doelstelling heeft het bevorderen en stimuleren van gymnastiek en dans, door het aanbieden van professionele lessen. De lessen zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht leeftijd, talent of prestatieniveau. Wederzijds respect, een open communicatie over ideeën, standpunten en wensen, betrokkenheid en saamhorigheid binnen de vereniging, vinden wij belangrijk. Deze uitgangspunten zijn steeds terug te vinden in de activiteiten van onze vereniging.

Alle leden van ASC Gym & Dance zijn ook lid van de KoninklijkeNederlandse Gymnastiek Unie (KNGU).

Aanmelden als lid

Bij ASC Gym & Dance zijn altijd de eerste drie lessen gratis, zodat je kunt proberen of een les iets voor jou is. We vragen je het inschrijfformulier in te vullen zodat we alle gegevens alvast hebben. Meld je ook aan via contactgym@ascgymendance.nl voor gymlessen en contactdance@ascgymendance.nl voor danslessen. Dan kunnen wij alvast de dansdocente op de hoogte brengen van je komst.
Na de drie opeenvolgende lessen ben je contributie verschuldigd en krijg je automatisch een mail van ons waar je je als lid opgeeft.  Kosten voor deelname aan wedstrijden, eventuele activiteiten en voor kleding zijn niet inbegrepen in de contributie. Tevens wordt éénmalig inschrijfgeld geïnd.

Mocht je van les willen wisselen of ga je een extra uur volgen, dan is hiervoor een overschrijvingsformulier beschikbaar. Vraag hiernaar bij de leiding. Voor leden die meerdere lessen volgen geldt een aangepaste contributie.
Voor de actuele contributiebedragen kijk je op deze website, onder Ledeninfo, contributie.

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie.
U kunt uw mail richten aan ledenadm@ascgymendance.nl.

Adreswijzigingen

Adreswijzigingen of andere relevante wijzigingen moeten zo spoedig mogelijk worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Denk daarbij ook aan het e-mailadres.

Huisregels

Voor iedereen die bij ASC Gym & Dance les volgt, gelden een aantal algemene huisregels, die belangrijk zijn voor een prettig verloop van de lessen:

  • Kom op tijd en als je niet kunt meld je af bij de leiding;
  • Volg de aanwijzingen op van de leiding, zij zijn verantwoordelijk voor jouw veiligheid;
  • Meld bijzonderheden over blessures, beperkingen of medicijngebruik bij de leiding;
  • Draag gepaste sportkleding en schoenen, draag lange haren in een staart en laat sieraden en andere waardevolle spullen thuis;
  • Pesten of schelden wordt niet geaccepteerd, hou het gezellig en help elkaar;
  • Doe je best, maar het is niet erg als er iets niet lukt.

De vereniging heeft ook een huishoudelijk reglement, waarin staat hoe we alle zaken binnen de vereniging regelen en afgesproken hebben. Je kunt dit reglement vinden op onze website, onder Ledeninfo.

Activiteiten

ASC Gym & Dance organiseert elk jaar activiteiten op het gebied van gym en dans, zoals dansshows, demonstraties of wedstrijden. Van de leiding ontvang je meer informatie hierover.

Kleding

Bij wedstrijden, demonstraties en uitvoeringen wordt ons officiële tenue gedragen. Dit is het blauwe ASC Gym & Dance T-shirt. Deze kan éénmalig gratis worden afgehaald bij het kledingdepot als je na 1 januari 2015 bent ingeschreven als lid.

Het is verplicht het T-shirt te dragen voor een uniforme uitstraling tijdens een evenement. Voor een op te voeren dans wordt de kleding per uitvoering aangepast. Voor meer informatie of bestellen, zie onze website, onder Ledeninfo, kleding.

Voor de afdeling Dance is het verplicht gesteld om vanaf groep 3 van de basisschool een uniform zwart danspakje aan te schaffen. Uitzonderingen hierop zijn zumbaleden, en specials. Voor meer informatie, zie onze website, onder Ledeninfo, kleding.

Voor selectieleden van turnen geldt een aangepast kledingbeleid. Door hen wordt geen wedstrijdkleding aangeschaft. Wedstrijdkleding wordt beheerd door het kledingdepot.

Bij toelating tot de selectie wordt een lid hierover per informatiebrief geïnformeerd.

Wedstrijdkleding voor de Special Gym wordt op advies van ASC Gym & Dance door de leden zelf aangeschaft, maar wel centraal gewassen om kleurverschil te voorkomen.

Communicatie

De vereniging wil graag op een goede, maar vooral ook efficiënte manier communiceren met de leden. Via de website en per e-mail wordt je op de hoogte gehouden van het laatste nieuws en lopende zaken. Het is daarom van belang dat wij over de juiste e-mailadressen van de (ouders van) de leden beschikken.

Vrijwilligers

Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. ASC Gym & Dance is als vereniging volop in beweging, waarbij op vele terreinen ondersteuning van vrijwilligers nodig is. Wij vragen daarom aan leden en ouders zich in te zetten als vrijwilliger voor de vereniging.

Maak je belangstelling kenbaar en mail naar secretariaat@ascgymendance.nl.

Website

Op onze website www.ascgymendance.nl vind je, naast actuele informatie over het lesrooster, de contributie en activiteiten, ook verslagen en nieuwsberichten over allerlei zaken die binnen de vereniging spelen. Foto’s die tijdens clubactiviteiten of lessen gemaakt worden, kunnen op de website worden geplaatst of gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

Hou de website goed in de gaten voor het allerlaatste nieuws van de vereniging.

Mocht je nog meer vragen hebben, die je niet kunt vinden op de website, richt je dan tot ons secretariaat.