Contributie

Contributie

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 10,00.
Na inschrijving ontvang je via de ledenadministratie een tegoedbon voor het verenigingsshirt.

Contributie
We hanteren 1 vast starttarief en voor elk extra lesuur een vast aanvullend tarief (per uur/per maand).

Starttarief les uur (per 1 januari 2022)
Leden t/m 15 jaar:  € 14,30 per maand
Leden 16 jaar e.o.: € 16,50 per maand

Tarief voor extra lesuur (per 1 januari 2022)
Leden t/m 15 jaar:  € 6,90 per maand
Leden 16 jaar e.o.: € 7,70 per maand

Rekenvoorbeeld: U bent 16 jaar en u volgt 3 lesuren. U betaalt dan eenmalig € 10,00 administratiekosten. Per maand betaalt u dan  € 16,50 + 2x € 7,70= € 31,90 

Bondscontributie
De bondscontributie zit verwerkt in het starttarief per lesuur. De bondscontributie voor 2022 is vastgesteld op € 23,80 voor junior leden en € 29,40 voor senior leden. De bondscontributie wordt door de KNGU rechtstreeks bij de vereniging per kwartaal geïnd.

Wijze van betalen
De contributie kan alleen betaald worden door onze vereniging te machtigen. De contributie zal bij vooruitbetaling automatisch van de rekening worden afgeschreven. De contributie wordt per maand geïnd, alleen in de maanden juli en augustus niet.
Wedstrijdkosten (kosten welke de vereniging voor het lid maakt bij deelname aan wedstrijden, demo’s) worden ook via automatische incasso geïnd.

Regelingen voor de minima
De gemeente Dalfsen kent een vergoeding voor contributiekosten. Voor meer informatie kun je terecht bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Voor meer informatie zie www.jeugdfondssportencultuur.nl.

Tijdens schoolvakanties is er geen les. Voor informatie of vragen kun je contact opnemen met de ledenadministratie, e-mailadres ledenadm@ascgymendance.nl.

Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap opzeggen kan 4 keer per jaar.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie. Je kunt je e-mail richten aan ledenadm@ascgymendance.nl.

Voor 1 juni opzeggen is beëindiging lidmaatschap per 1 juli.
Voor 1 september opzeggen is beëindiging lidmaatschap per 1 oktober.
Voor 1 december opzeggen is beëindiging lidmaatschap per 1 januari.
Voor 1 maart opzeggen is beëindiging lidmaatschap per 1 april.