Vacatures

 • Vacature docent GymXtra

Wat is GymXtra?

GymXtra is een gymles bij de vereniging ASC voor kinderen die (nog) niet zo goed mee kunnen komen met de gymlessen op school. Kinderen die het spannend vinden, moeite hebben met allerlei activiteiten zoals klimmen, springen, balanceren en koprollen, maar ook spelletjes en activiteiten met een bal bijvoorbeeld.

GymXtra wordt aangeboden door een deskundige lesgever, een docent bewegingsonderwijs, met extra kennis van kinderen die een wat moeilijke ontwikkeling doormaken qua bewegen. Het belangrijkste doel is om (weer) plezier te krijgen (of te behouden) in bewegen, en samen met de andere kinderen steeds wat beter te leren bewegen. Alles in je eigen tempo, en met net wat extra hulp omdat de groep relatief klein is.

De activiteiten verschillen van les tot les, waardoor ieder kind kan ontdekken waar zijn kracht ligt. Maar ook worden activiteiten herhaald, zodat er meer tijd is om iets te leren. Ook sociaal emotionele thema’s komen naar voren zoals werken aan je eigen zelfvertrouwen in beweegsituaties, samenwerken, angst en grenzen stellen. De kracht van deze les ligt in de diversiteit van het aanbod. Het doel is om uiteindelijk aansluiting te kunnen vinden bij de reguliere gymlessen en een reguliere sport.

Randvoorwaarden

 • GymXtra is voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar.
 • Lessen starten na de herfstvakantie en lopen door tot de meivakantie.
 • Het tijdstip van de les is in overleg met de docent, maar wel afhankelijk van de beschikbaarheid in de Trefkoele+ in Dalfsen.

Word jij onze nieuwe docent?

 • Heb je affiniteit met de doelgroep?
 • Heb je een bevoegdheid voor het geven van gymlessen (ALO afgestudeerd is een pré)?
 • Ben je beschikbaar komend najaar en voorjaar?

Geïnteresseerd?

We komen graag met je in contact! · Mail voor het maken van een afspraak met contactgym@ascgymendance.nl. 

De vergoeding is afhankelijk van je gevolgde opleidingen en de eventuele licenties die je hebt.

Je krijgt de mogelijkheid voor het deelnemen aan cursussen en opleidingen (via de KNGU) die aansluiten bij de lessen die je bij ASC Gym & Dance geeft. 

Wil jij je ook aansluiten bij ons bestuursteam?

We vergaderen 1x per maand op dinsdagavond. Als bestuur willen we zoveel mogelijk de taken met elkaar verdelen zodat het leuk blijft voor iedereen. De taken zijn nu verdeeld in penningmeester, secretaris, contactpersoon dans, twee contactpersonen gym en algemeen bestuurslid (zoals social media). 

Wij zoeken we nog een:

VOORZITTER
Deze persoon heeft onder andere als taken om nauw in contact te zijn met de secretaris en penningmeester om te weten wat er speelt binnen de vereniging, het leiden van de overleggen en vergaderingen, aanspreekpunt voor alle bestuursleden en coördineren van alle lopende zaken. Het is niet makkelijk om in te schatten hoeveel tijd je hiermee kwijt bent; het ligt er natuurlijk maar net aan wat er speelt of wat er noodzakelijk is. Gemiddeld zal het zo’n 2 uur per week zijn afhankelijk van hoe enthousiast je de taken op je neemt 😉

SECRETARIS *NIEUW*

Vanaf juli 2024 zijn wij op zoek naar een nieuwe secretaris. Suzan draagt na 4 seizoenen graag het stokje over. Als secretaris pak je voornamelijk de volgende zaken op:

 • Eindverantwoordelijk voor de gehele ledenadministratie. 
 • Voorbereiding maandelijkse bestuursvergadering, notuleren en verslaglegging.
 • Ondersteuning van penningmeester bij financiële taken.
 • Toezicht op dagelijkse werkzaamheden.
 • Toezicht op naleving wet ALV (Algemene Verordening Gegevensbescherming).
 • Organisatie jaarlijkse Algemene Ledenvergadering samen met de penningmeester.
 • Er is naast bovenstaande takenpakket veel vrijheid om in overleg je eigen takenpakket te kiezen

CONTACTPERSOON DANCE *NIEUW*
Vanaf juli 2024 zijn wij op zoek naar een nieuw contactpersoon voor de dans. Suzanne stopt na bijna 4 jaar. Je voornaamste taak is het ondersteunen van de 6 dansdocenten en 3 assistenten. De meestvoorkomende taken op een rijtje:

 • Beantwoorden van e-mails contactdance@ascgymendance.nl
 • Vraagbaak dansdocenten en -assistenten
 • Organisatie zaalhuur
 • Taken algemeen bestuurslid, vrij in te vullen in overleg met de andere bestuursleden

ALGEMEEN BESTUURSLID
Wij zijn altijd op zoek naar algemene versterking in het bestuur. Dat kan een losse taak of taken zijn of doorlopend verschillende taken. We denken aan:

 • Een evenementenorganisator,
 • Contactpersoon met Trefkoele+ en gemeente
 • Meehelpen of coördineren van een actie of meerdere acties zoals Grote Clubactie, Rabo ClubSupport actie, Vogelvoeractie, Fonds Gehandicaptensport.
 • Opzetten sponsoringsbeleid, op zoek naar sponsoren of opzetten crowdfunding.
 • Of ben je ervaren in jureren bij wedstrijden of lijkt je dat leuk (opleiding is mogelijk) dan kunnen we jouw inzet goed gebruiken. Maar ook hulp in waar je ons misschien mee ziet worstelen en waarvan je vindt dat het beter kan!
  Stuur een e-mail naar secretariaat@ascgymendance.nl of spreek eens één van de bestuursleden aan om je aan te melden!

Bestuursleden

Jolanda van Dam
Linda Duteweerd-Roelofs
Nienke Eekma
Suzan Kastelein
Suzanne Peeters