Door een tijdelijke storing in het aanmeldsysteem vragen wij u om uw in- of uitschrijving ook naar ledenadm@ascgymendance.nl te mailen. Alvast bedankt.

Vacatures

Wil jij je ook aansluiten bij ons bestuursteam?
We vergaderen 1x per maand op dinsdagavond. Als bestuur willen we zoveel mogelijk taken verdelen zodat het leuk blijft voor iedereen. Verder zijn de taken nu verdeeld in penningmeester, secretaris, contactpersoon dans, contactpersoon gym en algemeen bestuurslid. Eind van dit seizoen is Karin Rosier na haar vier jaarstermijn als bestuurslid gestopt. Zij draagt het stokje vanaf het seizoen 2023-2024 over aan Linda Duteweerd-Roelofs.

Wij zoeken we nog een:

  • VOORZITTER
    Deze persoon heeft onder andere als taken om nauw in contact te zijn met de secretaris en penningmeester om te weten wat er speelt binnen de vereniging, het leiden van de overleggen en vergaderingen, aanspreekpunt voor alle bestuursleden en coördineren van alle lopende zaken. Het is niet makkelijk om in te schatten hoeveel tijd je hiermee kwijt bent; het ligt er natuurlijk maar net aan wat er speelt of wat er noodzakelijk is. Gemiddeld zal het zo’n 2 uur per week zijn afhankelijk van hoe enthousiast je de taken op je neemt 😉
  • ALGEMEEN BESTUURSLID
    Wij zijn altijd op zoek naar algemene versterking in het bestuur. Dat kan een losse taak of taken zijn of doorlopend verschillende taken. Je kunt denken aan een evenementenorganisator, plaatsen van berichten op onze Social Media, meehelpen of coördineren van een actie of meerdere acties zoals Grote Clubactie, Rabo ClubSupport actie, Vogelvoeractie, Fonds Gehandicaptensport. Of ben je ervaren in jureren bij wedstrijden of lijkt je dat leuk (opleiding is mogelijk) dan kunnen we jouw inzet goed gebruiken. Maar ook hulp in waar je ons misschien mee ziet worstelen en waarvan je vindt dat het beter kan! Stuur een e-mail naar secretariaat@ascgymendance.nl of spreek eens één van de bestuursleden aan om je aan te melden!

Bestuursleden

Jolanda van Dam
Linda Duteweerd-Roelofs
Nienke Eekma
Suzan Kastelein
Suzanne Peeters